Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Tel. centrala 22 551 24 00
Faks 22 826 64 97

 • szkoły ponadpodstawowe, szkoły dla dorosłych i placówki kształcenia ustawicznego - wybierz „7” lub nr wew. 5081
 • szkoły podstawowe - wybierz „6” lub
  nr wew. 4131
 • przedszkola, szkoły i placówki specjalne oraz placówki
  szkolno-wychowawcze - wybierz „9” lub  nr wew. 3121
 • awans zawodowy nauczycieli - wybierz nr wew. 6106

Pełna lista numerów wewnętrznych


e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - e-PUAP
Elektroniczna Platforma - E-usługi (EPWiOD)

Godziny pracy

Kuratorium w Warszawie

 • poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
 • Kancelaria ogólna Kuratorium Oświaty w Warszawie obsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 8.00-16.00 (Al. Jerozolimskie 32, I piętro, pokój nr 107 tel. 22 551 24 00 wew. 1071, 1072, 1073).
 • Archiwum Zakładowe, ul. Ogrodowa 8 w Warszawie tel. 22 620 30 33
 • Uznawanie zagranicznych świadectw tel. 22 551 24 00 wew. 1110

Delegatura w Siedlcach, Delegatura w Ostrołęce, Delegatura w Ciechanowie

 • poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Delegatura w Radomiu

 • poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Delegatura w Płocku

 • poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


 

 
 

Korespondencja kierowana do Kuratorium zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) powinna zawierać co najmniej:

-  wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,

-  jej adres   (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),

-  żądanie  (opis przedmiotu sprawy),

-  oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na podstawie art. 64 §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego  pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski

 • Kurator lub upoważniony przez niego Wicekurator przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 14.00 do 17.00 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu.
 • Dyrektorzy delegatur przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 17.00.
 • Dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 16.00.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych powyżej.
Formularz kontaktowy Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich pól, co umożliwi nam szybki i bezproblemowy kontakt z Państwem


5 * 3 =

Metryczka

Data publikacji 17.02.2015
Data modyfikacji 04.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry