Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski konkurs historyczny "Powstanie Zamojskie 1942-43" - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski konkurs historyczny "Powstanie Zamojskie 1942-43"

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP we współpracy z Posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość oraz Fundacją Postscriptum organizują Ogólnopolski konkurs historyczny "Powstanie Zamojskie 1942-43".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski i ma na celu m.in.:

  • kreowanie zainteresowań historią Polski,
  • aktywizowanie pasji i zdolności młodzieży,
  • kształtowanie szacunku wobec bohaterów, przedstawicieli minionych pokoleń,
  • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej,
  • budowanie tożsamości współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości,
  • pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej.

Zgłoszenia uczestników wraz z pracami konkursowymi należy przesyłać do 28 października 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie.

 

Metryczka

Data publikacji 28.09.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Kuratorium Oświaty w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry