Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaproszenie na wideokonferencję dotyczącą otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2023 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na wideokonferencję dotyczącą otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2023 r.

Warszawa,  24 marca 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.5550.4.2023.JK

Przedstawiciele
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2023 r. zapraszamy Państwa na wideokonferencję, która odbędzie się dnia 3 kwietnia br. o godz. 10.00.

Wideokonferencja będzie dostępna pod linkiem: http://kuratorium.waw.pl/Wypoczynek-letni-2023

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie warunków otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2023 r.
  2. Przypomnienie zasad rejestracji wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości, uniknąć błędów oraz usystematyzować posiadaną wiedzę.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry