Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli - Aktualności -

Nawigacja

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uruchamia I l edycję studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli etyki w szkole podstawowej i średniej. Studia są bezpłatne — finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

ZAPISY od 2022-09-03 godz. 10:00 do 2022-09-09 godz. 23:59. Rejestracja w systemie IRK: https://oferta.uksw.edu.pl wraz z życiorysem zawodowym, listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem od pracodawcy. Po wyczerpaniu limitu miejsc (25 osób) oraz listy rezerwowej rekrutacja zostanie zakończona. Oferta w ramach „Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli” jest skierowana do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu Etyka.

Studia trwają trzy semestry (X.2022-Vll.2023), a ich program zakłada realizację 270 godzin zajęć, 90 godzin praktyk oraz zdobycie 30 punktów ECTS.

Pierwszy i drugi semestr realizowane są w formule kształcenia hybrydowego, dwa razy w miesiącu (piątek po południu zajęcia online, sobota zajęcia stacjonarne), a semestr trzeci w lipcu 2023 (jeden tydzień) w formie stacjonarnej. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegów w III semestrze (w lipcu).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stronie Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: https://uksw.edu.pl/pl/studia-podvplomowe-etyka-dla-nauczycieli oraz na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) — oferta.UKSW.edu.pl kontakt tel.: 22 561 88 57, e-mail: sp@uksw.edu.pl lub a.zareba@uksw.edu.pl

Metryczka

Data publikacji 31.08.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry