Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica" w 2023 r - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica" w 2023 r

Warszawa,  19 kwietnia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.10.2023.JW

Organy prowadzące szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe
i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze


dyrektorzy szkół i specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych
woj. mazowieckiego

 

dotyczy: naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

informuję, że na podstawie porozumienia z dnia 26 października 2020 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody wynikające z programu „Aktywna tablica”.

Harmonogram realizacji Programu w 2023 roku:

  • dyrektor szkoły lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, składa do organu prowadzącego wniosek o udział w Programie do dnia 15 maja 2023 r.
  • organ prowadzący szkołę lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy składa wniosek wraz z załącznikami (wnioski dyrektorów szkół/SOSW, zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z Oświadczeniami, klasyfikacja budżetowa) do dnia 30 maja 2023 r.

Komplet ww. dokumentów należy przesłać lub złożyć do dnia 30 maja 2023 r. do: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

oraz przesłać edytowalną wersję elektroniczną Zestawienia szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie (Excel) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl

Decyduje data wpływu do kancelarii!

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W załączeniu:

  • Wzór Wniosku organu prowadzącego;
  • Zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami;
  • Wzór Wniosku A dyrektora szkoły;
  • Wzór Wniosku B dyrektora szkoły;
  • Wzór Wniosku C dyrektora szkoły/SOSW;
  • Klasyfikacja budżetowa.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.04.2023
Data modyfikacji 12.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry