Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podstawy prawne organizacji wypoczynku - Wypoczynek -

Nawigacja

Podstawy prawne organizacji wypoczynku

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy oraz rozporządzenia.

Nowe przepisy zostały zapisane w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1629) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) i obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W rozporządzeniu określono:

  • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
  • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
  • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
  • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
  • wzór karty kwalifikacyjnej,
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku.
  • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Wprowadzone zmiany dotyczą także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
 

Dodatkowe informacje na temat bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Przypominamy, że zainteresowani rodzice mogą sprawdzić organizatora wypoczynku online w bazie wypoczynku.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.05.2018
Data modyfikacji 04.10.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak, Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry