Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dziecko przewlekle chore w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - Wypoczynek -

Nawigacja

Dziecko przewlekle chore w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.

Na podstawie § 4 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

Organizując wypoczynek wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ministerstwa Zdrowia określiło definicję dziecka przewlekle chorego w uzgodnieniu z Krajowym Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii.

Metryczka

Data publikacji 31.07.2018
Data modyfikacji 04.10.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry