Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do rodziców uczniow dot. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych - Bezpieczne ferie -

Nawigacja

Bezpieczne ferie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do rodziców uczniow dot. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

Warszawa, dn. 8 stycznia 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.4.2024.JT

Rodzice Uczniów
Szkół i Placówek 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

tegoroczne ferie zimowe w województwie mazowieckim odbędą się w terminie od 15 stycznia 2024 r. do 28 stycznia 2024 r. W tym czasie będą organizowane dla dzieci i młodzieży różnorodne formy wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania lub w formie turnusów wyjazdowych w kraju i za granicą.

Ferie to wyczekiwany przez uczniów odpoczynek od zajęć dydaktycznych, czas zabawy, poznawania nowych ludzi, miejsc, zdobywania nowych, ciekawych doświadczeń oraz rozwijania pasji.

Przypominam, że wybierając kolonie, obóz czy półkolonie warto zapytać organizatora o numer zgłoszenia do kuratorium oświaty, a także program pracy z dziećmi, kwalifikacje zatrudnionych wychowawców, sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku czy warunki sanitarnohigieniczne obiektu. Ważne jest, aby szczegółowo zapoznać się z umową zawieraną z organizatorem, do którego obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wypoczynku.

Informuję, że wszystkie formy wypoczynku trwającego dłużej niż dwa dni w okresie ferii zimowych w kraju lub za granicą podlegają zgłoszeniu kuratorowi oświaty właściwemu, ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Każde zatwierdzone zgłoszenie wypoczynku znajduje się w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2  oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/wypoczynek.

Wyrażam nadzieję, że tegoroczne ferie zimowe będą w pełni bezpieczne i przyniosą wypoczywającym dzieciom i młodzieży wiele radości oraz niezapomnianych chwil.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.01.2024
Data modyfikacji 03.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Turek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry