Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku zimowego - Bezpieczne ferie -

Nawigacja

Bezpieczne ferie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku zimowego

Warszawa, dn. 8 stycznia 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.4.2024.JT

Organizatorzy
wypoczynku zimowego
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi feriami zimowymi na terenie województwa mazowieckiego (15 stycznia 2024 r. – 28 stycznia 2024 r.), pragnę przypomnieć Państwu o obowiązku dopełnienia wymogów formalnych, przestrzegania przepisów prawa podczas zgłaszania każdej formy wypoczynku, trwającego dłużej niż dwa dni, właściwemu kuratorowi oświaty, ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Mając na uwadze specyfikę danej formy wypoczynku w kraju i za granicą, zwracam się do Państwa o dołożenie wszelkich starań, w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Zachęcam do promowania w swojej ofercie aktywności sportowych, twórczego, kreatywnego wykorzystania czasu, celem poprawy kondycji fizycznej i psychicznej wypoczywających dzieci i młodzieży.

W trosce o jakość i bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, uprzejmie proszę o przypomnienie uczestnikom wypoczynku o konieczności przestrzegania zasad właściwego i odpowiedzialnego zachowania z uwzględnieniem kultury zabawy oraz budowania właściwych relacji z rówieśnikami.

Dodatkowe informacje na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2 oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie: 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-ferie

Wyrażam nadzieję, że tegoroczne ferie zimowe będą w pełni atrakcyjne i przyniosą wypoczywającym uczniom wiele radości oraz niezapomnianych chwil, a Państwu zadowolenia i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.01.2024
Data modyfikacji 03.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Turek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry