Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat dotyczący dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyjęcie do szkół oraz na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Komunikat dotyczący dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyjęcie do szkół oraz na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej

Kuratorium Oświaty

w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

 

 

 

 

KPZ.571.6.43.2018.AP

 

Do Rodziców oraz Uczniów

klas III gimnazjów

i klas VIII szkół podstawowych

oraz Komisji Rekrutacyjnych

 

 

dotyczy: harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mazowiecki Kurator Oświaty w harmonogramie rekrutacji przewidział termin na składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w dniach 13-20 maja 2019r. Osoba, która z uzasadnionych przyczyn losowych nie złożyła wniosku w powyższym terminie może dokonać tego w dniach 17-19 czerwca 2019r. (termin przewidziany na zmianę wyboru szkół). Jeżeli wybierze wówczas oddział sportowy, dwujęzyczny lub klasę wstępną przystępuje odpowiednio do prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub predyspozycji językowych w dniach 24-27 czerwca 2019r.

Ponadto, osoba, która złożyła wniosek w pierwszym terminie (13-20 maja 2019r.) wybierając klasy sportowe, dwujęzyczne lub wstępne, a z uzasadnionych przyczyn losowych nie przystąpiła do prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub predyspozycji językowych w pierwszym terminie (w dniach od 21 maja do 3 czerwca 2019r.) może przystąpić do nich w terminie dodatkowym w dniach 24-27 czerwca 2019r.

Osoba, która przystąpiła do ww. sprawdzianów w pierwszym terminie nie może przystąpić do nich ponownie w terminie dodatkowym (24-27 czerwca 2019r.), lub w rekrutacji uzupełniającej (31 lipca – 2 sierpnia 2019r.) jeżeli wybrała oddziały dwujęzyczne, wstępne lub sportowe.

 

 Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda

Nawigacja

do góry