Moje skróty

Najważniejsze informacje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Książki naszych marzeń” zainicjowały „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest m.in. promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Ogłoszenie wyników - Bezpieczna +

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków składanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.

Darmowe podręczniki i ćwiczenia

W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ulotką informacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą harmonogramu reformy podręcznikowej.

Bezpieczna i przyjazna szkoła
Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r.

Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

6latki
6-latek w szkole

Infolinia: 22 34 74 700
e-mail: szesciolatek@men.gov.pl

Zapytaj i uzyskaj informację
Zgłoś nieprawidłowość w szkole Twojego dziecka
Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Ważne:

Weryfikacja danych w ramach spisu SIO do dnia 26 listopada 2015 r. Warunki realizacji i przyznania wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamknij informacje

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Podręczniki

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat darmowych podręczników dla uczniów klas I - III  oraz dotacji celowej na podręczniki i ćwiczenia.

 

Stop dopalaczom

Mazowiecki Kurator Oświaty zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek o podjęcie działań profilaktycznych przeciwko zażywaniu dopalaczy przez młodych ludzi.
 

Wiem, co jem

1 września 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie żywienia w szkołach. Ich celem jest ograniczenie epidemii otyłości wśród dzieci.
 

Bądź bezpieczny

Kształtowanie bezpiecznych zachowań najmłodszych na drodze jest jednym z celów programu profilaktycznego "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony". Zobacz więcej.

Oświata Mazowiecka

oświata mazowiecka

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem Kuratorium Oświaty w Warszawie. Odbiorcami Biuletynu są nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Szkoła Zawodowców

Celem ministerialnego programu jest rozwój szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji oraz poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

 

Polecamy

do góry