Moje skróty

Najważniejsze informacje

Nowe przepisy
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – nowe przepisy

W związku z najbliższymi feriami letnimi zachęcamy Państwa do zapoznania się już teraz ze zmianami w przepisach w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Główny cel tych zmian to poprawa jakości wypoczynku i zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci.

Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski

W ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski zaplanowano szereg wydarzeń i projektów o charakterze edukacyjnym, z których mogą skorzystać uczniowie mazowieckich szkół.

Zachęcamy do udziału.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Książki naszych marzeń” zainicjowały „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest m.in. promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Bezpieczna +

Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r.

Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Podręczniki

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat darmowych podręczników dla uczniów klas I - III  oraz dotacji celowej na podręczniki i ćwiczenia.

Stop dopalaczom

Mazowiecki Kurator Oświaty zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek o podjęcie działań profilaktycznych przeciwko zażywaniu dopalaczy przez młodych ludzi.
 

Wiem, co jem

1 września 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie żywienia w szkołach. Ich celem jest ograniczenie epidemii otyłości wśród dzieci.

Bądź bezpieczny

Kształtowanie bezpiecznych zachowań najmłodszych na drodze jest jednym z celów programu profilaktycznego "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony". Zobacz więcej.

Oświata Mazowiecka

oświata mazowiecka

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem Kuratorium Oświaty w Warszawie. Odbiorcami Biuletynu są nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Szkoła Zawodowców

Bieżące informacje w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w Roku Szkoły Zawodowców.

Polecamy

do góry