Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacja kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Inne sprawy -

Nawigacja

Organizacja kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1644);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.03.2015
Data modyfikacji 01.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry