Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Organizacja kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Inne sprawy -

Nawigacja

Organizacja kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zasady organizacji kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późniejszymi zmianami).

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 20.03.2015
Data modyfikacji 12.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Adamczyk
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry