Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Forum Związków Zawodowych - informacja dotycząca uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Forum Związków Zawodowych - informacja dotycząca uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

Pismo Forum Związków Zawodowych dotyczące opiniowania uchwał JST w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

W związku ze zmianą obiegu dokumentacji w Forum Związków Zawodowych, uchwały należy przesyłać do właściwych miejscowo Zarządów Wojewódzkich FZZ, dane kontaktowe w załączniku.

Uchwały, które wpłynęły do Forum Związków Zawodowych  w trybie wcześniej ustalonym, zostaną przekazane przez związek do właściwych struktur.

W załączeniu pismo FZZ w przedmiotowej sprawie.

Metryczka

Data publikacji 06.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry