Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż (BHP) -

Nawigacja

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż (BHP)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Michał Siernicki

pokój nr 103
tel.: 22 551 24 00 wew. 1034

Do zadań Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej należy:

  1. nadzorowanie przestrzegania zasad przepisów bhp;
  2. bieżące informowanie Kuratora o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  3. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz analiz stanu bezpieczeństwa pracy;
  4. udział w postępowaniach powypadkowych;
  5. prowadzenie dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy;
  6. doradztwo w zakresie bhp;
  7. sporządzanie analiz statystycznych wypadków uczniów w szkołach; przedstawianie wniosków oraz kierunków działalności profilaktycznej w tym zakresie;
  8. zaopatrzenie w odzież ochronną dla pracowników Kuratorium;
  9. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Pracownik na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podlega bezpośrednio Kuratorowi.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 05.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry