Moje skróty
Data wydania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1985
Data wydania Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Numer
2010-03-31 Konferencja „Edukacja językowa i matematyczna dzieci”. Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „MODEN” w Gdańsku. 55/10/P
2010-03-31 VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”. Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie. 54/10/P
2010-03-30 Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie. Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie. 53/10/P
2010-03-24 Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. 52/10/P
2010-03-24 IX Międzynarodowa Konferencja „Computer Based Learning in Science” w Warszawie. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 51/10/P
2010-03-22 IV Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej w Mordach. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. 50/10/P
2010-03-22 Ogólnopolska Konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 49/10/P
2010-03-22 IX Konferencja Szkół dla Ekorozwoju 2010 w Warszawie. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. 48/10/P
2010-03-22 Konkurs „Zło dobrem zwyciężaj” dla uczczenia ks. Jerzego Popiełuszki. Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej. 47/10/P
2010-03-22 Projekt „Wzajemne zaufanie”. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku i Gimnazjum Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku. 46/10/P
do góry