Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium -

Nawigacja

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Kuratorium

W roku szkolnym 2016/2017 nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty objętych jest 6707 szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wśród nich 1667 stanowią szkoły podstawowe, 946 to gimnazja, a 1217 szkoły ponadgimnazjalne. Ponad 720 tys. uczniów uczęszcza do mazowieckich szkół. Kadra pedagogiczna to 50 tys. nauczycieli.
Mazowiecki Kurator Oświaty obok nadzoru pedagogicznego realizuje zadania m.in. w zakresie:
  • programów rządowych
  • obsługi Systemu Informacji Oświatowej
  • systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży
  • prac związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży
  • promocji zdrowia
  • spraw związanych z legalizacją świadectw, dyplomów,  zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz spraw związanych z nostryfikacją świadectw uzyskanych  za granicą

Metryczka

Data publikacji 17.02.2015
Data modyfikacji 09.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry