Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Idea Szkoły Promującej Zdrowie - Szkoły promujące zdrowie -

Nawigacja

Szkoły promujące zdrowie

Idea Szkoły Promującej Zdrowie

Serdecznie zachęcam szkoły i placówki oświatowe do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia, tworzenia przyjaznych warunków umożliwiających ochronę zdrowia oraz angażujących całą społeczność szkolną do podejmowania działań na rzecz zdrowia.

logo MKO
Warszawa, dn. 11 maja 2016 r.
 
ZSE.557.3.2016.ML

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,


serdecznie zachęcam szkoły i placówki oświatowe do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia, tworzenia przyjaznych warunków umożliwiających ochronę zdrowia oraz angażujących całą społeczność szkolną do podejmowania działań na rzecz zdrowia. Szkoły i placówki, które podejmują systematyczne i różnorodne działania prozdrowotne zapraszam do współpracy w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przynależność do wojewódzkiej sieci warunkuje możliwość ubiegania się o przyznanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.
Szczegółowe zasady i procedury znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Dyrektor i Nauczyciel --> Szkoły Promujące Zdrowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce Wydział Wychowania i Profilaktyki --> Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole.
Wojewódzkim Koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Kuratorium Oświaty w Warszawie jest Pani Marzena Laskus.
Ideą programu Szkoła Promująca Zdrowie jest przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego trybu życia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. W definicję Szkoły Promującej Zdrowie wpisują się wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.
Szkołom i placówkom realizującym Program życzę dalszego entuzjazmu i wytrwałości w realizacji działań prozdrowotnych, natomiast nowe szkoły i placówki zachęcam do podjęcia współpracy w realizacji idei Szkoły Promującej Zdrowie.

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 07.11.2016
Data modyfikacji 07.11.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Laskus
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Laskus
do góry