Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.- pismo do dyrektorów szkół - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2017 r.- pismo do dyrektorów szkół

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

logo MKO
Warszawa, dn. 26 września 2017 r.
 
ZIN.534.3.8.2017.TW

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.23 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 4 października 2017 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Prosimy również o aktualizowanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Z poważaniem,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2017
Data modyfikacji 26.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry