Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program "Szkolny Klub Sportowy" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki ogłoszony został Program "Szkolny Klub Sportowy". Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

„Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do dnia 31.01.2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz udzielane są przez: koordynatora programu woj. Mazowieckie - Donat Oleksów tel.: 883-972-885
 

Metryczka

Data publikacji 11.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry