Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, obowiązującej
od 1 października 2017 r., przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości .

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 maja 2016 r.
  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym (Dz.U.2016.862 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania
  i udostępniania informacji z Rejestru
  z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika
  (Dz.U. 2017 poz. 1561).

 

Metryczka

Data publikacji 05.01.2018
Data modyfikacji 05.01.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maja Stawarz-Siedlecka
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry