Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Twoje dane – twoja sprawa - Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Twoje dane – twoja sprawa - Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".

Projekt kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do udziału w programie organizator zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szczegółowe informacje, regulamin oraz rejestracja znajdą się na stronie internetowej GIODO.

Program jest realizowany od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do projektu, GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

Metryczka

Data publikacji 05.09.2017
Data modyfikacji 05.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GIODO
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry