Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Składanie wniosków na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach programu Pajacyk - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Składanie wniosków na dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach programu Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej oraz typowanych do dożywiania dzieci na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych oraz obserwacji.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod       nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2017/2018.

Pełna lista placówek zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej PAH 1 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora.

Metryczka

Data publikacji 15.05.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry