Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Obecnie w resorcie edukacji trwają ostatnie prace legislacyjne związane z umożliwieniem stosowania z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich klasach szkoły podstawowej specjalnej ramowych planów nauczania uwzględniających regulacje zawarte w przepisach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Dyrektorzy szkół i placówek w arkuszach organizacji powinni uwzględniać ramowe plany nauczania dla tej grupy uczniów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703),  we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


 

 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry