Moje skróty

Najważniejsze informacje

Nowe przepisy
Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży - nowe przepisy

W związku z najbliższymi feriami letnimi zachęcamy Państwa do zapoznania się już teraz ze zmianami w przepisach w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Główny cel tych zmian to poprawa jakości wypoczynku i zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających dzieci.

Programowanie w szkole

W dziale "Edukacja Informatyczna" znajdują się informacje dla szkół zainteresowanych udziałem w pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Książki naszych marzeń” zainicjowały „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest m.in. promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.

Bezpieczna +

Rządowy program wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” został przyjęty na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2014r.

Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Ważne :

Prosimy o wypełnienie ankiety w sprawie podania liczby wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnychZgłoszenia w ramach pilotażowego wdrożenia programowania w szkołach Zamknij informacje

Komunikaty

Kalendarz wydarzeń

Programowanie

Informacje dla szkół zainteresowanych udziałem w pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Stop dopalaczom

Informacje o działaniach profilaktyczno-wychowawczych w zakresie poszerzania wiedzy młodych ludzi na temat niebiezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.

Podręczniki

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat darmowych podręczników dla uczniów klas I - III  oraz dotacji celowej na podręczniki i ćwiczenia.

Bądź bezpieczny

Kształtowanie bezpiecznych zachowań najmłodszych na drodze jest jednym z celów programu profilaktycznego "B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony". Zobacz więcej.

Oświata Mazowiecka

oświata mazowiecka

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem Kuratorium Oświaty w Warszawie. Odbiorcami Biuletynu są nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Szkoła Zawodowców

Bieżące informacje w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w Roku Szkoły Zawodowców.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Polecamy

do góry