Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - wyjaśnienie. - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - wyjaśnienie.

Dotyczy: wątpliwości zgłoszonych przez dyrektorów szkół w związku z procesem rekrutacji.

Warszawa,  8 kwietnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.5563.19.2019

Dyrektorzy
Szkół województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: wątpliwości zgłoszonych przez dyrektorów szkół w związku z procesem rekrutacji.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

odnosząc się do zapytania dotyczącego określenia wysokich miejsc w zawodach wiedzy informuję, że w związku z brakiem określenia miejsc od 1-10 przez organizatorów niektórych konkursów, za wysokie miejsce uznaje się:

  1.  najwyższy przyznawany tytuł, np.:
  1. w Międzynarodowym Konkursie „Matematyczny Kangur”, w konkursach organizowanych przez „Łowcy Talentów – Jersz”  uznaje się tylko tytuł laureata.
  2. w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” uznaje się tylko tytuł hiperonΩ.
  3. inne tytuły, np. mistrz, złote pióro, itp.

          2. Jeżeli organizator w regulaminie określił mniej niż 3, 5, lub 10 miejsc (odpowiednio w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich

               lub międzynarodowych) uznaje się tylko te miejsca, np.

  1. w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” uznaje się tylko miejsca I, II i III.

 

Wyjaśniam również, że Konkurs Fizyczny ‘Lwiątko 2019”, którego organizatorem jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków w Krakowie, w bieżącym roku szkolnym ma zasięg ogólnopolski, w latach poprzednich konkurs miał zasięg międzynarodowy, zatem komisje przyznając punkty w procesie rekrutacji muszą uwzględnić ten fakt.

 

Jednocześnie dziękuję za troskę dotyczącą przejrzystych, sprawiedliwych i jednolitych zasad w rekrutacji. Mam nadzieję, że powyższe informacje rozwieją wszelkie wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

 

                  Z poważaniem

                                      Z wyrazami szacunku,

                                               Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                    /-/
                                                  Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.04.2019
Data modyfikacji 08.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry