Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2018/2019 - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - rok szkolny 2018/2019

25.02.2019

Warszawa,  25 lutego 2019r.
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Dyrektorzy
szkół województwa mazowieckiego

 

dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 966 ze zm.) oraz w związku z art. 149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (załącznik nr 1) oraz wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły (załącznik nr 2).

 

Za wysokie miejsca w zawodach określa się:

- miejsca od 1 do 10 - w zawodach międzynarodowych,

-  miejsca: od 1 do 10 - w zawodach ogólnopolskich,

-  miejsca od 1 do 5 - w zawodach wojewódzkich,

- miejsca od 1 do 3 - w zawodach powiatowych.

 

W przypadku uzyskania przez ucznia wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów i na tej podstawie dokonuje wpisu na świadectwie uznając odpowiednio za wysokie zgodnie z informacją powyżej.

 

Komisje rekrutacyjne uwzględniają ww. wpis na świadectwie podczas rekrutacji.

 

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 została opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z komunikatem MEN w sprawie wykazu:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/konkursy-i-olimpiady/12950,Komunikat-MEN-w-sprawie-wykazu-olimpiad.html

 

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Dodatkowe informacje:

Link do wyjaśnień Mazowieckiego Kuratora Oświaty w związku z pismem dyrektorów szkół.

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.02.2019
Data modyfikacji 08.04.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski

Nawigacja

do góry