Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dotyczy naliczania punktów za konkursy organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły

 

 

                                                                                                                                                                      Do Komisji Rekrutacyjnych

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z ciągłymi wątpliwościami dotyczącymi przyznawania punktów za konkursy organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkół przesyłamy dodatkowe wyjaśnienia w postaci poniższych przykładów:

  • w przypadku uzyskania wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w 3 różnych konkursach np. matematycznych, obejmujących ten sam zakres materiału, kandydat uzyskuje punkty tylko za konkurs ogólnopolski,

  • w przypadku uzyskania wysokiego miejsca w kilku konkursach wokalnych (np. śpiew solo) organizowanych przez różne podmioty i na różnych szczeblach kandydat jednorazowo uzyskuje punkty za najwyższe osiągnięcie,

  • w przypadku uzyskania wysokiego miejsca w konkursach sportowych z tej samej dyscypliny sportu (np. siatkówka) na różnych szczeblach kandydat uzyskuje jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie.

 

Metryczka

Data publikacji 27.06.2018
Data modyfikacji 27.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry