Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat ws. dodatkowego terminu na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Komunikat ws. dodatkowego terminu na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

Dotyczy przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej w dodatkowym terminie

W związku z zapytaniami dotyczącymi dodatkowego terminu sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej (tj. 20-21 czerwca br.) uprzejmie informuję, że termin ten został  przewidziany dla:

- osób, które w terminie 15-19 czerwca br. dokonały zmiany preferencji szkół i w wyniku tej zmiany wśród wybranych oddziałów przez tych kandydatów znalazły się oddziały dwujęzyczne;

- oraz dla osób, które z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn losowych nie mogły do sprawdzianu przystąpić w pierwszym terminie.

Decyzja o dopuszczeniu kandydata do sprawdzianu w drugim z przypadków leży w kompetencji komisji rekrutacyjnej działającej w danej szkole.

Metryczka

Data publikacji 10.04.2018
Data modyfikacji 10.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak-Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry