Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH - Olimpiady Interdyscyplinarne -

Nawigacja

Olimpiady Interdyscyplinarne

Strona znajduje się w archiwum.

OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH

I edycja 2016/2017 Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach organizowana jest  przez Instytut Nowych Technologii i adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  terenu całej Polski.     

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości, w której będą budować innowacyjną gospodarkę. Najlepszym uczestnikom oferujemy nagrody rzeczowe. 

Konkurs jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której brało co roku ponad 10 tys. uczniów z ponad 5 województw.

 Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2016 – kwiecień 2017 roku. Składa się z trzech etapów:

  • pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę internetową
  • w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach.

Zakres tematyczny obejmuje m.in. wiedzę z zakresu dotyczącego:

  • pojęć związanych z przedsiębiorczością
  • zarządzania firmą, marketingu
  • zarządzania ludźmi
  • tworzenia innowacji rozwiązań

Na Gali Ogólnopolskiej w Łodzi w kwietniu 2017 r. zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną i składa się z dwóch etapów:

  • Etap drugi: Rejestracja uczniów. Po uzupełnieniu pierwszego formularza prosimy o kontakt mailowy po otrzymanie formularza rejestracji uczniów

Zapraszamy do kontaktu:

Artur Sawicki +42 632 27 20, info@olimpiada.org.pl

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Metryczka

Data publikacji 09.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Helena Chełstowska
do góry