Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła - Inne konkursy, turnieje -

Nawigacja

Inne konkursy, turnieje

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Konkurs Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

            Warszawa, dn. 2 maja 2018 r.

 

Panie/Panowie

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych

Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

Konkurs z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotychczas był realizowany w wymiarze wojewódzkim. Cieszył się dużym uznaniem w środowisku lokalnym, co stanowi przesłankę do nadania mu charakteru ogólnopolskiego.

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.

Konkurs przeznaczony jest dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, szkół zawodowych, techników, liceów).

Honorowy Patronat nad realizowaną inicjatywą sprawują: Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska oraz Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek.

W pierwszym etapie Konkursu w terminie do 10 maja 2018 r. szkoły i placówki oświatowe przesyłają formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – elektronicznie (w formie skanu na adres delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl), osobiście lub listownie (na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce). Decyduje data wpływu
do Delegatury w Siedlcach.

Kuratorium Oświaty danego województwa dokonuje weryfikacji dokumentacji, a następnie w terminie do 14 maja 2018 r. przesyła formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zbiorcze zestawienie zakwalifikowanych szkół i placówek oświatowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Lista zakwalifikowanych szkół i placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie www.targikielce.pl w terminie do 18 maja 2018 r.

Zakwalifikowane do Konkursu szkoły i placówki oświatowe w terminie do 16 lipca 2018 r. przesyłają do oceny Komisji Konkursowej zadanie konkursowe, o którym mowa w załączonym Regulaminie.

Lista nominowanych szkół i placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie www.targikielce.pl w terminie do 17 września 2018 r.

Zgodnie z przyjętą formułą Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła wszystkie nominowane przez Komisję Konkursową szkoły i placówki oświatowe otrzymają prawo do tytułu Nominowany do nagrody Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

W skali kraju przyznanych zostanie 48 nominacji – po trzy nominacje w każdym województwie.

Przyznane zostaną ogólnopolskie nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz trzy wyróżnienia.

Szczegóły przebiegu inicjowanego Konkursu znajdują się w poniżej zamieszczonych załącznikach.

Załączniki:

  1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu LAUR Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła wraz z Załącznikami
  2. Folder Kongres Edukacji Przyszłości

Ogłoszenie listy zwycięzców/laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 października 2018 r. podczas Finału i Uroczystej Gali, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Konkurs wpisany jest w wydarzenia edukacyjne, które będą odbywały się w Kielcach w ramach Kongresu Edukacji Przyszłości 3-4 października 2018 r.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła oraz w Kongresie Edukacji Przyszłości jest nieodpłatny. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe zgłaszające swój akces w Konkursie zostaną zaproszone do udziału Kongresie Edukacji Przyszłości.

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu edukacyjnym o randze ogólnopolskiej.

 

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 /-/

Andrzej Sosnowski

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

Metryczka

Data publikacji 02.05.2018
Data modyfikacji 02.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jankowska Agnieszka
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry