Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że została ogłoszona XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin i harmonogram dostępne są na stronie internetowej Programu

Metryczka

Data publikacji 17.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry