Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Indeks Start2Star - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Indeks Start2Star

Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz 10. rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4. oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
  • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
  • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Fundacji, w terminie do 15 maja 2017 r.

Metryczka

Data publikacji 10.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fundacja im. Lesława A. Pagi
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry