Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiana numeru kontaktowego "Niebieska Linia" - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana numeru kontaktowego "Niebieska Linia"

Wraz z początkiem 2017 roku Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dostępny jest przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje o działalności oraz formach wsparcia dostępne są na stronach internetowych Pogotowia: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Metryczka

Data publikacji 16.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry