Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt aktywizujący zawodowo „Bliżej rynku pracy” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt aktywizujący zawodowo „Bliżej rynku pracy”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do rekrutacji osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego do bezpłatnego projektu aktywizującego zawodowo „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem części Projektu realizowanej na terenie województwa mazowieckiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy co najmniej 96 nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 24 osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym zasady rekrutacji, dostępne są na stronie internetowej Fundacji.

Metryczka

Data publikacji 12.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry