Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja w sprawie problemu obciążenia uczniów ciężarem tornistrów - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja w sprawie problemu obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

w załączeniu informacje związanie z ochroną uczniów przed nadmiernym obciążeniem kręgosłupa z powodu przeciążonych tornistrów

 
logo MKO
 
                                                                                                                                                                       Warszawa, dn. 12 grudnia 2016 r.
ZSE.576.32.2016.ML

 

                                  Państwo                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół i placówek oświatowych
Rodzice

 

Szanowni Państwo,

w związku z istniejącym problemem obciążenia uczniów ciężarem tornistrów proszę o podjęcie stosownych działań w celu rozwiązania problemu w aspekcie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży.

Przekazuję w załączeniu do wykorzystania pismo Pani Teresy Wargockiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 2016 r. dotyczące działań ochronnych służących zmniejszeniu skali zjawiska – przeciążonych tornistrów oraz stanowisko i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z przeprowadzonym ogólnopolskim badaniem obciążenia uczniów ciężarem tornistrów.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami oraz zastosowanie się do przedstawionych zaleceń w celu ochrony przed nadmiernym obciążeniem kręgosłupa oraz kształtowania właściwych nawyków prawidłowej postawy u dzieci i młodzieży.

 

                                    Z poważaniem

                                                                                                                                       Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                                                                                                /-/
                                                                                                                                Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Laskus
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Laskus
do góry