Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie - Kształcenie dzieci polskich wyjeżdżających za granicę i powracających do kraju -

Nawigacja

Kształcenie dzieci polskich wyjeżdżających za granicę i powracających do kraju

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

Strona Polska Szkoła została stworzona przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Strona Polska Szkoła została stworzona przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem.

Metryczka

27.01.2010
Data publikacji 27.01.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jałosińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry