Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich - Kształcenie dzieci mniejszości narodowych i etnicznych -

Nawigacja

Kształcenie dzieci mniejszości narodowych i etnicznych

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Stypendia finansowane są dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metryczka

Data publikacji 25.07.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry