Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Opinia o spełnianiu wymagań w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną ponadgimn. (również gimnazjum dla dorosłych) uprawnień szkoły publicznej w trybie art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty - Dla organów prowadzących -

Nawigacja

Dla organów prowadzących

Opinia o spełnianiu wymagań w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną ponadgimn. (również gimnazjum dla dorosłych) uprawnień szkoły publicznej w trybie art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty

Procedura wydawania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną ponadgimnazjalną (również gimnazjum dla dorosłych) uprawnień szkoły publicznej w trybie art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Metryczka

Data publikacji 26.03.2015
Data modyfikacji 25.08.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Helena Chełstowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry