Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Prosimy o zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie dokonania analizy naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego.

Metryczka

Data publikacji 24.08.2015
Data modyfikacji 16.05.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry