Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Klasyfikacja budżetowa dotacji przedszkolnej 2019 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Klasyfikacja budżetowa dotacji przedszkolnej 2019

Warszawa,  15 lutego 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3146.7.2.2019

Szanowni Państwo,
Marszałek województwa mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r.,poz. 2425), uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. 

W załączeniu przekazujemy pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz tabele finansowe.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 
 
 

Metryczka

Data publikacji 15.02.2019
Data modyfikacji 15.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry