Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji podręcznikowej za 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Rozliczenie dotacji podręcznikowej za 2018 r.

               Kuratorium Oświaty
                      w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa  
 

ZFK.3146.1.363.2018.PK                                                                                                                                                                                       Warszawa, dn. 6 grudnia 2018 r.

 


Marszałek województwa
mazowieckiego,
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,


Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do 31 stycznia 2019 r.
Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej jednostka samorządu terytorialnego sporządza na formularzach, których wzory stanowią załącznik nr 8 i 9 do ww. rozporządzenia.

Dodatkowo uprzejmie proszę o wypełnienie i przekazanie, wraz z załącznikami nr 8 i 9, tabeli dotyczącej rozliczenia finansowego (plan, wykonanie, zwrot).

Załączniki nr 8 i 9 oraz tabelę finansową proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki EPUAP oraz, w wersji edytowalnej, na adres email dotacja.podreczniki@kuratorium.waw.pl

 

            Z poważaniem,
Mazowiecki Kurator Oświaty
                         /-/
       Aurelia Michałowska

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.12.2018
Data modyfikacji 15.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kupis
do góry