Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs na realizację szkoleń dla przedstawicieli JST - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Konkurs na realizację szkoleń dla przedstawicieli JST

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi nabór wniosków w konkursie Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o program szkoleniowo doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenie lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wybranych do dofinasowania projektów planowane jest objęcie co najmniej 2-3 szkół z danego JST procesem wspomagania na podstawie wypracowanych przez JST lokalnych planów rozwoju oświaty.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 7 obszarów określonych w regulaminie konkursu, tj. z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.

Dzięki realizacji konkursu w jednostkach samorządu terytorialnego powstaną konkretne, lokalne, projakościowe rozwiązania wspomagające szkoły i placówki w realizacji zadań związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów oraz możliwe będzie inicjowanie działań prorozwojowych służących uczeniu się samorządowców od siebie i na przykładach dobrych praktyk.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/szkolenie-i-doradztwo-dotyczace-rozwijania-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-dla-przedstawicieli-jednostek-samorzadu-terytorialnego-jst-ii/.

W przypadku pytań w zakresie konkursu można się kontaktować na adres konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Małgorzatą Bombińską pod numerem tel.: 22 34 74 348.

 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2018
Data modyfikacji 20.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry