Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmin na środki na stypendia i zasiłki szkolne - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja naliczonych dotacji do realnego zapotrzebowania gmin na środki na stypendia i zasiłki szkolne

11.09.2017

Warszawa, dn. 08 września 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

FKA.3146.7.2017.KS

Prezydenci, Burmistrzowie,                                     
Wójtowie  
Urzędów Miast i Gmin                                              
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych do realnego zapotrzebowania w okresie od września do grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem, wykazania kwoty środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, która stanowić będzie minimum 20% kosztów realizacji dotowanego zadania w 2017 r.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2017 r.  do Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.09.2017
Data modyfikacji 11.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry