Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prognoza dotycząca liczby młodocianych objętych nauką zawodu i przyuczeniem do wykonywania określonej pracy w latach 2018 – 2021 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Prognoza dotycząca liczby młodocianych objętych nauką zawodu i przyuczeniem do wykonywania określonej pracy w latach 2018 – 2021

08.06.2017

Warszawa, dn. 08 czerwca 2017 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3145.19.2017.KS

 

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem znak: DKZU-WKZ.4212.72017.MP z dnia 6 czerwca 2017 r. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym prognozy dotyczącej liczby młodocianych objętych nauką zawodu i przyuczeniem do wykonywania określonej pracy w latach 2018 – 2021.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji według załączonej tabeli w nieprzekraczanym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl , a następnie w wersji papierowej uzupełnione o niezbędne podpisy na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 
 

 

Metryczka

Data publikacji 08.06.2017
Data modyfikacji 04.08.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry