Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja dotycząca prewencji pożarowej - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja dotycząca prewencji pożarowej

Konferencja szkoleniowa dotycząca prewencji społecznej PSP na terenie województwa mazowieckiego oraz ochrony przeciwpożarowej w szkołach i innych obiektach o charakterze edukacyjnym odbędzie się 12 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Pionkach.

logo MKO
Warszawa, 5 kwietnia 2017 r.
 
ZIN.0231.8.2017.KS

Starostowie powiatów,
Prezydenci miast
na prawach powiatu
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

na prośbę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazuję w załączeniu zaproszenie na Konferencję szkoleniową dotyczącą prewencji społecznej PSP na terenie woj. mazowieckiego oraz ochrony przeciwpożarowej w szkołach i innych obiektach o charakterze edukacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Pionkach, przy ul. Zakładowej 1. Do zaproszenia dołączony jest szczegółowy program konferencji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja założeń Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” oraz działań podejmowanymi przez Państwową Straż Pożarną w zakresie prewencji społecznej.


Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, które stanowi okazję do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.04.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry