Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Klasyfikacja środków naliczonych w zakresie wychowania przedszkolnego 2017r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Klasyfikacja środków naliczonych w zakresie wychowania przedszkolnego 2017r.

logo MKO
Warszawa, 03 lutego 2017 r.
 
FKA.3111.10.2017.

Szanowni Państwo
Prezydencji, Burmistrzowie
Wójtowie Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.08.2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956), uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację dla poszczególnych gmin w 2017 r. W związku z powyższym proszę o podanie klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały o których mowa w ww. rozporządzeniu tj. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80105 – przedszkola specjalne, rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Powyższe informacje proszę przesłać, wypełniając załączoną tabelę, do Kuratorium Oświaty w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres irena.wyszomierska@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 WarszawaJednocześnie przypominam, że wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji – podstawa prawna art. 154 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Wysokość naliczonej kwoty dotacji w podziale na gminy województwa mazowieckiego jest zamieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry