Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zweryfikowane zapotrzebowanie na środki na stypendia i zasiłki szkolne styczeń - czerwiec 2017 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Zweryfikowane zapotrzebowanie na środki na stypendia i zasiłki szkolne styczeń - czerwiec 2017

logo MKO
Warszawa, 01 lutego 2017 r.
 
FKA.3111.9.2017.KS

Prezydenci, Burmistrzowie,                                                                                         
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin                                                                          
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnie naliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji, do realnego zapotrzebowania  na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne w pierwszym półroczu 2017 r.,  z zastrzeżeniem, wykazania kwoty środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, która stanowić będzie minimum 20% kosztów realizacji dotowanego zadania w 2017 r.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2017 r.  do Kuratorium Oświaty w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl  lub fk@kuratorium.waw.pl

a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2017
Data modyfikacji 01.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Piotrowska
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry