Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2016.

logo MKO
Warszawa, 29 grudnia 2016 r.
 
FKA.531.8.5.2016.PK

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Miast i Gmin

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956), przekazuję  załącznik nr 2 do ww. Rozporządzenia – wzór rozliczenia rocznego udzielonej dotacji. Wypełniony załącznik nr 2 należy przekazać do dnia 31 stycznia 2017 r. w wersji elektronicznej na adres patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl, a następnie pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa. W załączeniu przekazuję również informację udostępnioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącą danych z systemu informacji oświatowej o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego według stanu na dzień 30.09.2016 r.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.12.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry