Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program pomocy uczniom 2016 r. - „Wyprawka szkolna” - przekazanie informacji przez organy prowadzące do dnia 14 października 2016 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Program pomocy uczniom 2016 r. - „Wyprawka szkolna” - przekazanie informacji przez organy prowadzące do dnia 14 października 2016 r.

Prośba o przekazanie informacji dotyczących rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. programu - zgodnie z załączoną tabelką.

logo MKO
Warszawa, 11 października 2016 r.
 
FKA.531.3.3.2016.KS

                                                                                                                                          


Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli, dotyczącej rzeczywistych potrzeb finansowych na realizację ww. programu w 2016 r., i przesłanie jej do Kuratorium Oświaty w Warszawie tylko pocztą elektroniczną na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 r. 

                                                                                                                                                                            

Z wyrazami szacunku,
Mazowiecki Kurator Oświaty
                  /-/
      Aurelia Michałowska
 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.10.2016
Data modyfikacji 12.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry