Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Stypendia i zasiłki szkolne - weryfikacja danych (II transza) - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Stypendia i zasiłki szkolne - weryfikacja danych (II transza)

Prośba o weryfikację wstępnie naliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji, do realnego zapotrzebowania na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r.

logo MKO
Warszawa, 19 września 2016 r.
 
FKA.531.7.5.2016.PK.

Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację wstępnie naliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji, do realnego zapotrzebowania na środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem, wykazania kwoty środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, która stanowić będzie minimum 20% kosztów realizacji dotowanego zadania w 2016 r.

Dane o zweryfikowanym zapotrzebowaniu na środki proszę przesłać, zgodnie z załączonym wzorem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl  a następnie pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

 

Metryczka

Data publikacji 19.09.2016
Data modyfikacji 19.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kupis
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry